Projekti

TalentHUB Etelä-Karjala -projektissa luodaan toimintamalli, joka auttaa vastaamaan maakunnan pk-yritysten kasvu- ja kehittämishaasteisiin. Toimintamalli tähtää yrityksen osaamistarpeen nopeaan muotoiluun sekä osaamistarpeen ja osaajan yhdistämiseen. Lisäksi projektin tavoitteena on lisätä osaamispohjaista yrittäjyyttä kv-osaajien keskuudessa.

Tavoitteen toteuttaminen rakentuu yritysten toiveiden mukaisesti, pohjautuen aktiiviseen jalkatyöhön kentällä. Näin rakentuva TalentHUB Etelä-Karjala -toimintamalli luo edellytykset yrittäjien ja kv-osaajien syvenevälle ja tehokkaammalle vuorovaikutukselle.

Korkeakoulut kouluttavat kotimaisia ja kansainvälisiä osaajia maakuntamme yritysten tarpeisiin. On olennaista, että alueen yritykset pystyvät hyödyntämään tätä osaajapotentiaalia.

Tiivis yhteistyö kaupunkien, kehitysyhtiöiden ja korkeakoulujen välillä lisää vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta elinkeinoelämän tarpeisiin. Toimijoilla on yhteinen intressi kasvattaa alueen elinvoimaisuutta, vauhdittaa yritysten kasvua ja kehittymistä sekä edistää kv-opiskelijoiden työllistymistä. Jotta innovaatio-osaaminen kasvaisi, on tärkeää hyödyntää osaamispohjaa mm. rekrytoinnissa, osaamistarpeen muotoilussa sekä korkeakoulu- että viranomaisyhteistyössä.

Projektin hallinnoija on LAB-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat mukana LUT-yliopisto, Lappeenrannan kaupunki sekä Imatran seudun kehitysyhtiö Oy.

Projekti on Etelä-Karjalan liiton rahoittama EAKR -hanke.

Projektin tietosuoja-ilmoitus: lab.fi/talenthub